Min gamle hjemmeside, er midlertidelig helt, ude af drift, Begrund af Teknisk Fejl...

Og den Gamle; www.POLLURIN.dk  Som var bygget op, via - Microsoft FrontPage-2000, &.: Microsoft Office - SharePoint Designer. - 2010... Den kommer,  -

I k k e ud igen; men bliver helt Fjærnet...

Men jeg Regner med, at starte op på, at bygge mig en, helt Ny op igen; via et helt Nydt Software - Program til den slags, som nu heder, Website-X5 Compact-9. (2014.-udgaven.) Den Nye Hjemmeside, får det samme navn, som den gamle hed, nemlig det her.:  www.POLLURIN.dk

Min Nye Hjemmeside, er endnu ikke færdig, at være klar, med en prøve udseende, og Indhold, men er forsinket noget, endu med nogle Tekniske Fejl, og af den grund, er udskudt noget endnu...

  "Der vil være, en hel del, Udskiftet af det gamle, som lå der før; mens noget af det gamle, som nu lå på den før, bliver flytter over på den nye.!  Ellers bliver en del skiftet ud, med nydt indhold, og den vil netop, ikke indholde så mange Sider, som den gamle havde på før, men noget færre.! Og der til, vil der så løbende, blive fornyet, og udskiftet, af de sider, som vil være at se' på den Nye Hjemmeside...!"

Du har nok bemærket, at jeg har nevnt; Musik og Video Filer, så har du læst Rigtigt.

Ja den, Nye Hjemmeside, vil komme med Flere Musik og Video og Billeder's Indholder, end der var at finde på den gamle hjemmeside... Og de' vil løbende, blive fornyet' ja oftere Opdateret, end det blev gjort på den gamle...! 

"Hvad, der vil komme af Nydt Indhold, er endnu en hemmelighed, vent og se' til den er Færdig.!"

"Så forhåbenligt, vil det her; ikke tage så længe tid; før den Ny Hjemmeside, er oppe at køre...!"

Med venlig hilsen.:

Web/Masteren.:  Poul Johannes Poulsen.

                POLLURIN@Webspeed.dk                                                                                                     

 

  page1  
|
  page2  
|
  page3